"Areco Properties. En långsiktig partner som anpassar sig efter kundernas förändrade behov."

Uthyrning & Förvaltning

Vi på Areco Properties fokuserar på att förvalta Areco:s befintliga industrifastigheter samt att förvärva och utveckla nya objekt. Vi försöker så långt det är möjligt anpassa fastigheterna och lokalerna efter kundernas behov och önskemål. Vi bygger gärna om, förbättrar och optimerar tillsammans med våra hyresgäster, och vårt systerbolag Areco Construction.

Areco Properties ingår i Areco-koncernen, ett svenskt privatägt bolag som för närvarande har 350 anställda fördelat på fem affärsområden. Areco har levererat material till både små och stora beställare genom åren och har visat att vi inom koncernen kan ta hand om komplexa projekt.

I dagsläget har vi ett bestånd av lediga industri- och lagerlokaler samt kontor, butiker och tomtmark framför allt koncentrerade i Malmö och i Helsingborg.

Genom vår samlade kunskap och mångårig erfarenhet inom byggindustrin och fastighetsmarknaden har vi allt som krävs för att förbättra de fastigheter vi förvärvar och äger samt att tillgodose våra hyresgäster och kunder med god service.

Byggnation & Fastighetsutveckling

Areco Properties är inget traditionellt fastighetsbolag. Tillsammans med våra hyresgäster och systerbolag utvecklar vi ständigt våra befintliga fastigheter. Med hjälp av finansiell spetskompetens och gedigen kunskap om byggbranschen och den nordiska fastighetsmarknaden inom Areco-koncernen har vi arbetat fram ett unikt helhetskoncept för våra kunder och hyresgäster. 

Vi samarbetar med vårt systerbolag, Areco Profiles, där vi får tillgång till en hög ingenjörskompetens. Våra tekniker kan genomföra konstruktionsarbete för både interna och externa projekt. Därefter tar Areco Construction över jobbet och står för själva byggandet av nya industrifastigheter. 

Ett kontinuerligt arbete pågår för optimal flexibilitet och kundanpassning av våra befintliga och framtida byggnader. Vi letar också ständigt efter nya intressanta objekt och lediga tomter där vi kan uppföra nya industribyggnader. Kontakta oss om du behöver hjälp med ditt drömprojekt.